*** Pravilnik je dorađen 26.2.2021., a dorade su označene crvenom bojom. ***

Slijedi pravilnik lige u trail trčanju pod nazivom “Medvednica trail liga 2020./2021.” (dalje MT liga), a kojim se reguliraju pravila natjecanja za natjecateljsku godinu 2020./2021.

Organizator: DŠR Aktivan život, Zvonimirova 58, Zagreb (dalje: organizator)

Mjesto održavanja: Park prirode Medvednica

Vrijeme održavanja: po jedno ili dva kola u kalendarskom mjesecu u periodu rujan 2020. – srpanj 2021.

Kalendar natjecanja

1. kolo: Bidrovec trail, 20.9.2020.
2. kolo: Planina Donja trail, 18.10.2020.
3. kolo: Šestine trail, 15.11.2020.
4. kolo: Mikulići trail, 13.12.2020.
5. kolo: Bizek Nepoznate Ponikve trail, siječanj 2021.
6. kolo: Čučerje trail, veljača 2021.
7. kolo: Poučna staza Bistra, ožujak 2021.
8. kolo: Markuševec trail, travanj 2021.
9. kolo: Poučna staza Sopot, svibanj 2021.
10. kolo: Stubaki trail, lipanj 2021.
11. kolo: Dotrščina trail, srpanj 2021.

Predloženi kalendar MT lige podložan je promjenama (redoslijed održavanja kola, lokacija i termina održavanja).

Opća pravila sudjelovanja

MT liga se sastoji od 11 kola, a svako kolo se sastoji od trail utrke dužine 10-15 km.

Zbog epidemije i proglašenih protuepidemijskih mjera, moguće je smanjenje ukupnog broja održanih kola, a koja se neće nadoknađivati.

Natjecatelji moraju biti stari 15 ili više godina. Natjecateljima mlađima od 18 godina dozvoljeno je natjecanje uz potpisanu privolu roditelja/staratelja.

Nije dozvoljeno trčanje sa psom.

Bodovanje i ukupni poredak

Za svako kolo vodit će se odvojen poredak i bodovanje za žene i odvojen poredak i bodovanje za muškarce.

Broj osvojenih bodova u jednom kolu određuje se prema formuli: bodovi pobjednika – (vrijeme zaostatka natjecatelja za pobjednikom / vrijeme pobjednika) * 100.

Npr. vrijeme pobjednika/ice je 1 h 10 min 15 sec; Vaše vrijeme je 1 h 15 min 20 sec; Vaš zaostatak za pobjednikom/icom je 5 min i 5 sec ili 7,24 %; Pobjednik/ica (uvijek) osvaja 100 bodova, a vi osvajate (100-7,24) 92,76 bodova.

Natjecatelji/ice koji imaju zaostatak za pobjednikom/icom 99% ili više, osvajaju 1 bod.

Za uvrštenje u ukupni poredak u MT ligi potreban je nastup na najmanje 6 kola, a u ukupni poredak se zbrajaju bodovi iz 6 kola s najvećim brojem osvojenih bodova.

Ukupni pobjednik lige je natjecatelj koji skupi najviše bodova u 6 kola. Ukoliko na prvom mjestu ukupnog poretka bude više osoba s jednakim brojem bodova, pobjednik je onaj koji ima više “Ukupno osvojenih bodova” osvojenim na svim kolima na kojima je natjecatelj nastupio.

Rezultati i bodovi

Nagrade

Na svakom kolu tri najbolja natjecatelja/ice (muška i ženska kategorija) nagrađuje se medaljama.

Ukupni pobjednici MT lige (troje prvoplasiranih u muškoj i ženskoj kategoriji) bit će nagrađeni peharima i sponzorskim nagradama.

Ukupni pobjednici MT lige – prvoplasirani muškarac i prvoplasirana žena osvajaju robnu nagradu – trail tenisice.

Mjerenje vremena

Organizator će na svim kolima MT lige ručno mjeriti i bilježiti vrijeme (štopericom), a koristi se gun-start vrijeme tj. vrijeme utrke se počinje mjeriti sa znakom starta, a zaustavlja se prolaskom natjecatelja/ice kroz cilj.

Evidencija sudionika

Ukoliko za vrijeme održavanja MT lige na snazi budu epidemiološke mjere koje zahtijevaju evidenciju sudionika, organizator će na licu mjesta organizirati evidentiranje sudionika.

Start

Organizator će prije svakog kola odrediti hoće li start tog kola biti grupni, kronometarski ili odvojen za muškarce i žene, a ovisit će o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, broju natjecatelja te konfiguraciji staze.

Sukladno epidemiološkim mjerama i sigurnosnim procjenama, organizator će prije svakog kola odrediti startaju li muškarci i žene odjednom ili im se vrijeme starta odvaja kako bi se osiguralo okupljanje i start manjeg broja ljudi.

Rok za prijavu i uplatu kotizacije

Rok za prijavu te rok za uplatu kotizacije bit će objavljen na ovoj stranici u najavi svakog pojedinačnog kola MT lige.

Broj sudonika

Broj sudionika ograničen je u svakom kolu na 200.

Prijava za nastup

Natjecatelji MT lige prijavljuju se za svako kolo lige posebno.

Zbog ograničenog broja natjecatelja, prvenstvo prijave za svako sljedeće kolo imaju natjecatelji koji su sudjelovali u prethodnom kolu, a kojima će se ponuditi skriveni pretprijavni rok. Ukoliko nakon njihove prijave ostane slobodnih mjesta, za iduće kolo MT lige moći će se prijaviti i ostali zainteresirani natjecatelji.

Ispunjavanjem prijavnog obrasca ne osigurava se mjesto na utrci. Mjesto se osigurava plaćanjem kotizacije.

Kotizacija

 • kotizacija za nastup na jednom kolu MT lige: 60 kn

Nakon izvršene uplate, ona će biti evidentirana u sustavu u najkraćem mogućem roku (2-3 radna dana) nakon čega će natjecatelj na e-mail adresu primiti obavijest i biti uvršten na startnu listu.

Iz prikupljenih sredstava od kotizacija financira se pokrivanje troškova organizacije utrke:

 • ishođenje i plaćanje dozvola mjerodavnih institucija za održavanje MT lige
 • pregled terena, postavljanje i označavanje staze
 • sustav prijave natjecatelja
 • službeno mjerenje vremena, obrada i objava rezultata
 • bodovanje i vođenje poretka
 • uredske i terenske troškove organizacije MT lige
 • tisak startnih brojeva
 • nabavka brendiranih soft-flaskova
 • nabavka medalja i pehara
 • nagradni fond
 • okrepa

Startni broj

Natjecatelji nakon uplate dobivaju startni broj koji će im vrijediti za bilo koje kolo MT lige, a za koje uplate kotizaciju.

!! Čuvajte svoje startne brojeve ako planirate nastupiti na više kola MT lige jer ćete ih trčati s tim istim brojem.

!! Nastup na MT ligi nije dozvoljen bez startnog broja ili sa startnim brojem za koji nije plaćena kotizacija za to kolo.

Za izgubljeni startni broj izdaje se novi uz nadoplatu.

Podaci za plaćanje kotizacije

Plaćanje kotizacije vrši se nakon ispunjavanja prijavnog obrasca.

Podaci za uplatu na žiro-račun u HRK valuti:

DŠR Aktivan život
Zvonimirova 58, Zagreb
IBAN: HR6524840081104393164
Opis plaćanja: Medvednica trail liga

!! Kotizaciju također možete platiti debitnom ili kreditnom karticom (Visa, Mastercard) te putem PayPala na sljedećoj adresi https://www.medvednicatrail.run/nacin-placanja-kotizacije/.

Promjena vlasnika startnog broja

Zahtjev za promjenu vlasnika startnog broja upućuje trenutni vlasnik startnog broja na e-mail adresu medvednica.trail@aktivan-zivot.hr. U poruci navedite ime i prezime te email adresu osobe kojoj poklanjate svoj startni broj. U ovom slučaju mi ne vršimo povrat uplaćene kotizacije nego to ostavljamo vama da riješite između sebe.

U slučaju promjene vlasnika startnog broja nema prijenosa osvojenih bodova!

Povrat uplaćene kotizacije

Povrat uplaćene kotizacije moguće je podnijeti slanjem e-maila na adresu medvednica.trail@aktivan-zivot.hr najkasnije 3 dana prije kola (npr. ako se kolo održava u nedjelju, zahtjev se treba poslati najkasnije tijekom četvrtka).

Povrat sredstava se može izvršiti isključivo osobi koja je izvršila uplatu kotizacije, bez obzira za koga je osoba uplatila kotizaciju.

Odustajanje

Natjecatelj može odustati tijekom utrke, ali je o tome OBAVEZAN obavijestiti organizatora.

Označavanje staze

Staza će biti označena zastavicama, signalnim trakama i/ili putokazima.

Natjecatelji su dužni na utrci nastupiti po točno određenoj ruti, a koja će biti dostupna i za preuzimanje i praćenje putem osobnih GPS uređaja u GPX formatu.

Ukoliko natjecatelj ne trči definiranom stazom njegov/njezin rezultat neće biti prihvaćen.

Diskvalifikacija

Diskvalifikacija znači automatsko isključivanje natjecatelja iz poretka pojedinog kola uz oznaku DSQ.

Natjecatelj će biti diskvalificiran zbog sljedećeg:

 • nepridržavanja odredbi ovog Pravilnika
 • ostavljanja otpada na stazi
 • ugrožavanja flore i faune
 • korištenja bilo kakvih prijevoznih sredstava tijekom utrke
 • neprimjerenih sadržaja u objavama objavljenim za vrijeme ili nakon utrke, a kojima se vrijeđaju drugi natjecatelji ili organizator

Prigovori i žalbe

Prigovori i žalbe podnose se u pisanom obliku po završetku natjecanja, e-mailom na adresu medvednica.trail@aktivan-zivot.hr, najkasnije u roku od 24h. Organizator lige razmotrit će sve eventualne prigovore i žalbe te donijeti konačno odluku.

Zaštita prirode

MT liga se održava u Parku prirode Medvednica te je sukladno tome obvezno pridržavati se osnovnih pravila zaštite prirode i okoliša te poštivati pravila ponašanja u zaštićenom prirodnom području. Natjecatelji tijekom utrke ne smiju zagađivati okoliš te uništavati floru i faunu, ne smiju bacati otpad na stazu te odlagati smeće na bilo kojoj destinaciji između starta i cilja utrke.

Uvjet nastupa

Prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca svaki natjecatelj obvezan je prihvatiti uvjete ovog Pravilnika što potvrđuje označavanjem u prijavnom obrascu. Bez prihvaćanja ovih uvjeta Pravilnika neće biti moguće ispuniti prijavni obrazac te slijedom toga niti nastupiti na MT ligi.

Prilikom prijave, svaki sudionik ispunjava prijavni obrazac u kojem se prikupljaju osobni podaci potrebi za provođenje MT lige. Ispunjavanjem prijavnog obrasca, natjecatelj je suglasan da se prikupljeni osobni podaci koriste za potrebe organizacije MT lige:

 • ime i prezime za objavu na startnoj, ciljnoj i bodovnoj listi te u promo člancima o MT ligi na ovoj web stranici i pripadajućim Facebook i Instagram profilima MT lige
 • e-mail adresa za komunikaciju organizatora i natjecatelja

Epidemiološke mjere

Ukoliko za vrijeme održavanja MT lige na snazi budu epidemiološke mjere, prilikom prijave svaki sudionik je dužan potvrditi da na MT ligi neće nastupiti ukoliko na dan održavanja:

 • je u samoizolaciji
 • ima ukućana koji je u samoizolaciji
 • je boravio u inozemstvu 14 dana prije utrke osim ako ima negativan test na PCR ne stariji od 48 sati
 • je u proteklih 14 dana imao kontakt s osobom zaraženom SARS-COV-2 virusom
 • ima neki od sljedećih simptoma: temperatura, kašalj, nedostatak zraka, grlobolja, curenje nosa, gubitak njuha.

Osim gore navedenih, organizator može za svako kolo MT lige propisati i dodatne epidemiološke mjere na osnovu uredbi i preporuka nadležnih tijela, a koje će biti objavljene u najavi svakog pojedinačnog kola MT lige.

Otkazivanje lige ili pojedinog kola

Organizator zadržava pravo promjene termina ili otkazivanja pojedinih kola MT lige u slučaju više sile ili promijenjenih okolnosti zbog kojih bi organizacija MT lige bila otežana ili bi narušila sigurnost i zdravlje sudionika MT lige ili drugih osoba.

U slučaju otkazivanja pojedinog kola MT lige, natjecatelj ima mogućnost:

 • prebaciti uplatu kotizacije od tog kola na novi termin održavanja kola MT lige (ako se ponudi novi termin),
 • prebaciti uplatu na neko drugo kolo MT lige ili
 • prebaciti uplatu na drugog natjecatelja

Suglasnost o medijskoj slobodi

Prijavom za nastup na MT ligi natjecatelji su suglasni da cjelokupni snimljeni video i fotografski materijal od strane organizatora može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe MT lige i organizatora. Organizator MT lige zadržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih snimljenih video i foto materijala za gore navedenu svrhu.

Osobna odgovornost

Natjecatelj ispunjavanjem prijave za nastup na MT ligi potvrđuje da se na utrci natječe na osobnu odgovornost te da je upoznat s pravilima MT lige kojih će se pridržavati kao i mogućim rizicima koje ovakvo natjecanje nosi.

Svojom se prijavom natjecatelj odriče mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora MT lige, kao i prema natjecateljima ili trećim osobama. Svojom prijavom natjecatelj potvrđuje da je u odgovarajućoj psiho-fizičkoj kondiciji primjerenoj za ovakvu vrstu natjecanja.

Svi natjecatelji koji se natječu na utrci moraju biti zdravstveno osigurani.

Broj telefona organizatora

 • Nedeljko Vareškić +385 (0)91 2543419

U slučaju promjene ili dopune Pravilnika, svi će natjecatelji o tome biti pravovremeno obaviješteni.

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Ova web stranica se služi kolačićima u svrhu poboljšavanja Vašeg korisničkog iskustva.